Rozpoczynamy najpiękniejszy w Polsce miesiąc poświęcony Matce Bożej. 

Nabożeństwa majowe, odbywać się będą w kościele po mszy o 17.30. Dzieci przychodzące na nabożeństwa do kościoła zbierają naklejki i przygotowują Laurkę dla Matki Bożej.

Zachęcamy też do śpiewania Litanii Loretańskiej i pieśni Maryjnych przy waszych kapliczkach przydrożnych.