Pielgrzymka Białoruś 21 -29 czerwca 2019 (9 dni)

Brześć – Kobryń – Janów Poleski – Motol – Pińsk – Łohiszyn – Żyrowice – Baranowicze – Mir – Nowogródek Nieśwież – Mińsk – Kuropaty – Budsław – Zalesie – Mołodeczno – Brzozówka – Stare Wasiliszki – Kanał Augustowski – Grodno

1 dzień (21 VI 2019 piątek):

6:00 – wyjazd z Polski. Przejazd w kierunku granicy polsko-białoruskiej. Podczas przejazdu planowane są krótkie postoje. Przekroczenie granicy, przyjazd do Brześcia – spacer po wnętrzu słynnej twierdzy brzeskiej – zespołu fortyfikacji wzniesionych w I połowie XIX wieku przy ujściu rzeki Muchawiec do Bugu. Zobaczymy monumentalną rzeźbę „Pragnienie”, pomnik „Męstwo”, obelisk w kształcie bagnetu, Bramę Chełmską, cerkiew św. Mikołaja, w której w czasie synodu 1596 r. podpisano słynną Unię Brzeską, przejazd ulicami miasta. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg. (360 km)

2 dzień (22 VI sobota):

Po śniadaniu wyjazd do Kobrynia – miasta, leżącego na szlaku Warszawa – Mińsk – Moskwa, spacer podczas którego zobaczymy: drewnianą cerkiew z XIX w., grób rodzinny Mickiewiczów, mogiły żołnierzy, którzy zginęli w bitwie pod Berezą w 1920 r. Przejazd do Janowa Poleskiego – miejsca męczeńskiej śmierci bł. Andrzeja Boboli. Zwiedzanie miasta: kościół pw. Podwyższenia Krzyża, cerkiew Opieki Matki Boskiej, pomnik Napoleona Ordy.  Następnie przejazd do Motola: zwiedzanie Muzeum Polesia Białoruskiego (w programie poczęstunek i koncert muzyki poleskiej). Zakwaterowanie w hotelu w Pińsku. Msza święta w  katedrz pw. Wniebowzięcia NMP. Nocleg. (210 km)

3 dzień (23 VI niedziela):

Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Pińska – stolicy białoruskiego Polesia. Miasto położone jest u ujścia rzeki Piny do Prypeci. Pierwsze wzmianki pochodzą z ruskich latopisów z 1097 r. Zwiedzimy katedrę pw. Wniebowzięcia NMP i dawny klasztor franciszkanów, kolegium jezuickie (w latach 1642 – 1646 św. Andrzej Bobola, zwany „apostołem Pińszczyzny”, przebywał w Klasztorze Jezuitów), Pałac Butrymowiczów, dom Kapuścińskich oraz inne zabytki architektury sakralnej i świeckiej. Wyjazd do Łohiszyna. Modlitwa przy cudownym obrazie Matki Boskiej Łohiszyńskiej Królowej Polesia. Następnie przejazd do Żyrowic – tzw. Prawosławnej Częstochowy – zwiedzanie zespołu klasztornego. Przejazd do Domu Pielgrzyma w Baranowiczach, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. (240 km)

4 dzień (24 VI poniedziałek):

Po śniadaniu zwiedzanie Baranowicz: cerkiew Opieki Matki Boskiej ,gdzie zobaczymy przepiękną mozaikę przewiezioną do Baranowicz z warszawskiej cerkwi, niegdyś znajdującej się na Placu Saskim. Odwiedziny w Domu Polskim (dowiemy się o życiu Polaków z Baranowicz i okolic). Przejazd do Miru, zwiedzanie mirskiego zespołu zamkowo-parkowego z zamkiem, który posłużył Mickiewiczowi za pierwowzór zamku Horeszków z „Pana Tadeusza”, w 1994 r. wpisanego na listę UNESCO. Następnie przejazd do Nowogródka – pierwszej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie odwiedzimy dom – muzeum Adama Mickiewicza oraz zobaczymy: kościół pw. Archanioła Michała, górę zamkową, kopiec Mickiewicza, kościół farny – miejsce chrztu Adama Mickiewicza oraz miejsce spoczynku  11 nazaretanek zabitych 1 sierpnia 1943 r. przez hitlerowców i beatyfikowanych przez Jana Pawłą II. Następnie postój nad brzegiem znanego z ballad jeziora Świteź. Powrót do Baranowicz, obiadokolacja, nocleg. (170 km)

5 dzień (25 VI wtorek):

Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Nieświeża – miasta Radziwiłłów – zwiedzanie: kościół pw. Bożego Ciała fundacji ks. Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki”, Zespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów, Brama Słucka, Ratusz. Wyjazd do Mińska – stolicy Białorusi. Mińsk zachwyca turystów nowoczesną zabudową i niemalże idealną czystością ulic. Spacer, podczas którego zobaczymy: Trojeckie Przedmieście (Wyspa Łez) oraz Górne Miasto – serca starego Mińska, gdzie zobaczymy dwie główne świątynie miasta – prawosławny Sobór Ducha Świętego z cudownym obrazem Matki Bożej oraz katolicką Archikatedrę Imienia Najświętszej Maryi Panny, a na Placu Swobody śnieżnobiały ratusz. Czas wolny. Objazd miasta autokarem: prospekt Niezależności, Plac Niezależności, Parlament, Plac Zwycięstwa, Cyrk. Koncert muzyki sakralnej i świeckiej w kościele pw. Szymona i Heleny (Czerwony Kościół). Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. (200 km)

6 dzień (26 VI środa):

Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w trasę. Po drodze zatrzymamy się w Lesie Kuropackim, miejscu stracenia przez NKWD wielu tysięcy Polaków, Białorusinów oraz innych narodowości. Następnie udamy się do Budsławia, o którym mówi się, że jest białoruską Częstochową. Odwiedzimy pobernardyński kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wzniesiony w stylu późnobarokowym, ośrodek kultu jednego z najbardziej czczonych przez białoruskich katolików cudownego obrazu Budsławskiej Bogurodzicy. Następnie rzejazd do miejscowości Zalesie, gdzie zwiedzimy zespół pałacowo-parkowy w którym mieszkał przez ok. 20 lat słynny kompozytor Michał Kleofas Ogiński. Przyjazd do Mołodeczna na obiadokolację i nocleg. (270 km)

7 dzień (27 VI czwartek):

Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd do Brzozówki, gdzie zwiedzimy oraz będziemy mogli kupić pamiątki w hucie szkła Niemen, gdzie wyprodukowano naczynie, w którym złożono i pochowano w Wilnie na cmentarzu na Rossie serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie przez Stare Wasiliszki – miejsce urodzenia Czesława Niemena, gdzie zwiedzimy muzeum w domu rodzinnym artysty – udamy się do Grodna. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg. (280 km)

8 dzień (28 VI piątek):

Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Grodna. Zobaczymy m.in. Katedrę św. Franciszka Ksawerego, Stary i Nowy Zamek, cerkiew św. Borysa i Gleba, dom Elizy Orzeszkowej, Sobór Pokrowski. Przejazd na cmentarz, gdzie pochowana jest E. Orzeszkowa. Czas wolny. Przejazd nad Kanał Augustowski – rejs statkiem ze śluzowaniem (1 h). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. (50 km)

9 dzień (29 VI sobota):

Świadczenia
Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelach lub pensjonatach o standardzie **/***. Pokoje 2-3 os. z łazienkami;
Wyżywienie: 8 śniadań, 7 obiadokolacji + poczęstunek w Motolu;
Transport: Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i barkiem;
Ubezpieczenie: TU EUROPA S.A. Koszty Leczenia + pomoc w podróży 20.000 EUR
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (również śmierć ubezpieczonego) 1.500 EUR
Bagaż Podróżny 300 EUR;
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny: zawarty w cenie (0,00 zł);
Realizacja programu turystycznego.

Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w kierunku granicy białorusko-polskiej. Powrót do Polski w godzinach wieczornych. (420 km)

CENA – 2170 zł.

Opieka pilota.

Podatek VAT
 
Informacje praktyczne
Cena podstawowa nie zawiera:
– kosztów realizacji programu turystycznego (wstępy, przewodnicy lokalni, koncert w Muzeum Polesia, rejs statkiem, system Tour Guide, koncert w Mińsku) – orientacyjny koszt: ok. 80 EUR,
– wizy białoruskiej – 110 zł,
Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.

Informacja wizowa:
Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy tj. paszport ważny min. 180 dni od zakończenia wycieczki i posiadający min. 2 wolne strony, 1 kolorowe zdjęcie formatu paszportowego, wniosek wizowy wypełniony komputerowo należy dostarczyć do biura sprzedającego ofertę na min. 14 dni przed wyjazdem. Wniosek wizowy do pobrania na stronie: http://www.areatour.pl/1,2,11,27,wizy-na-bialorus.html

Zasady wypełniania:
Wniosek musi być wydrukowany dwustronnie, na jednej kartce.
a) wniosek wizowy – wniosek powinien być poprawnie wypełniony na komputerze i własnoręcznie podpisany. Podpis powinien być identyczny jak w paszporcie
b) na wniosku nie może być żadnych skreśleń i poprawek
c) data i podpis mieszczący się w ramce wniosku
Zdjęcie:
a) rozmiar 3,5 x 4,5 cm,
b) kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe,
c) wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle,
d) nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej,
e) zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków,
tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii,
f) przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi ustami,
g) twarz nie może być przesłonięta włosami

Informacje praktyczne:
Przekroczenie granic na podstawie ważnego paszportu oraz ważnej wizy.
Podczas zwiedzania prawosławnych świątyń obowiązkowy strój dla kobiet to: długa spódnica, zakryte ramiona, nakrycie głowy – najlepiej chusta; dla mężczyzn: długie spodnie, zakryte ramiona.