rok-panski

Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2016/2017 – Idźcie i głoście

Kościół proponuje nam program na czwarty, ostatni rok realizacji cyklu: Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Potrzebna jest kontynuacja działań z lat poprzednich, czyli dalszego przeprowadzania rekolekcji kerygmatycznych w parafiach, biblijnego ożywiania duszpasterstwa oraz dążenia do dojrzałości we wierze przez nawrócenie w wymiarze osobistym i społecznym oraz życie w radości i nadziei. Dalej należy odkrywać duchowość chrzcielną i żyć nią w codzienności.

Każdy ochrzczony jest powołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz głoszenia światu Ewangelii. Jak mówi papież Franciszek, na mocy chrztu jesteśmy powołani do tego, by być uczniami-misjonarzami. Celem podstawowym programu jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu. Podążając ścieżką duchowości chrzcielnej, chcemy podjąć to wezwanie i z odwagę je realizować. Chcemy czynić nasz Kościół misyjnym zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Pragniemy odnawiać misyjny zapał wewnątrz wspólnoty wierzących w parafii, ale chcemy wychodzić na obrzeża do tych, którzy żyją poza Kościołem i zatracili kontakt ze wspólnotą wierzących, mimo że zostali ochrzczeni. Mamy świadomość, że przestrzenią głoszenia Dobrej Nowiny jest nie tylko parafia, rodzina, szkoła, ruchy  i grupy religijne, ale także miejsca pracy, media i przestrzeń publiczna. Wszędzie tam potrzeba świadków Chrystusa.

Wkrótce rozpoczną się spotkania parafialnego Zespołu Synodalnego, który został powołany zgodnie ze Statutem Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Łódzkiej dla wypracowywania pomysłów i projektów duszpasterskich w optyce niedawnych ŚDM i hasła św. Jana Pawłą II: „Młodzież nadzieją Kościoła”.

Ostatni etap Programu duszpasterskiego będziemy przeżywać pod szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej, w związku z 100. rocznicą objawień. Odczytujemy ten znak jako wezwanie, by głosić w naszej Ojczyźnie, w naszych diecezjach i parafiach przesłanie Fatimy. Zapraszamy na Nabożeństwa Fatimskie od 13 maja, na nabożeństwa I sobót miesiąca.

Będziemy przeżywać w Bedoniu tygodniowe Parafialne Misje Miłosierdzia od 17 do 24 czerwca. Przeprowadzą je ojcowie Jezuici. Wyzwaniem staje się dla nas także Rok Świętego Brata Alberta, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z 100. rocznicą śmierci „Brata naszego Boga”. Niech jego patronat wspomaga wszystkie inicjatywy Caritasu dotyczące pomocy bliźnim.