SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
Uroczysty Chrzest w naszym Kościele odbywa się w każdą niedzielę oraz w Święta na Mszy św. o godz. 11.30.

Należy zgłosić dziecko w kancelarii przynajmniej dwa tygodnie przed Chrztem przynosząc:
1. Wyciąg urodzenia dziecka z U.S.C.
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii
3. Poświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami
     (młodzież: świadectwo z religii i sakramentu bierzmowania)
4. W przypadku małżeństwa niesakramentalnego – zaświadczenie o zawarciu
     kontraktu cywilnego.

Chrzestnymi Rodzicami nie mogą być:
a) niewierzący i innowiercy
b) żyjący na kontrakcie cywilnym
c) prowadzący gorszący tryb życia i niepraktykujący
d) nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy

SAKRAMENT POJEDNANIA – SPOWIEDŹ
Spowiedź święta – codziennie przed Mszą św.
W pierwsze piątki miesiąca od godz. 16.00

BIERZMOWANIE
Bierzmowanie może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę (niedzielna Msza Święta, codzienna modlitwa, spowiedź, Komunia Święta, rekolekcje), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej, biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości.
Przygotowanie do sakramentu bierzmowanie odbywa się, poprzez udział w katechezie szkolnej i parafialnej.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Narzeczeni zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.
W kancelarii parafialnej przedstawiają następujące dokumenty:
1. Metryki chrztu (ważność wydania do pół roku).
2. Dowody osobiste.
3. Ostatnie świadectwa z religii
4. Zaświadczenie o Bierzmowaniu
5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z U.S.C.
6. W przypadku wdowców: metryka śmierci współmałżonka.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. (Jk. 5,14-15).

Z tą posługą kapłan udaje się do chorego o każdej porze.
Przy zgłoszeniu należy określić stan chorego – czy może przyjąć Komunię Świętą?
Wszyscy obecni w domu biorą udział w modlitwie.

W domu chorego należy przygotować:
1. stół czysto nakryty, krzyż, świece
2. na stole: kropidło, woda święcona, szklanka z wodą i talerzyk z watą.

Prosimy nie czekać na ostatnią chwilę z wezwaniem kapłana do chorego, by ten obrzęd nie stał się Ostatnim Namaszczeniem.

POGRZEB KATOLICKI
Pogrzeb należy zgłaszać w parafii zamieszkania Zmarłego.
W kancelarii należy okazać:
1. Akt zgonu U.S.C.
2. Zaświadczenie o zaopatrzeniu na śmierć
3. W sytuacji kiedy zmarły zamieszkiwał na terenie innej parafii – pozwolenie na urządzenie pogrzebu z parafii, gdzie Zmarły mieszkał.

Należałoby naśladować piękny zwyczaj zamawiania Mszy Św. za  Zmarłego zamiast kwiatów czy wieńców pogrzebowych.
Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy Św. (z przyjęciem Komunii Św.)